×


Ritiniet uz leju

Mūsu projekti

Mūsu darbība ietver visas jomas, kas saistītas ar dzelzceļu: būvniecību, rekonstrukciju, remontu un projektēšanu. Būtiska sfēra ir arī inženiertīklu, tramvaja līniju un rūpniecisko objektu būvniecība. Vienlaicīgi nodarbojoties ar vairākiem projektiem, mēs veltām tiem līdzvērtīgu uzmanību un spējam sekot katrai pārmaiņai darba procesā.

01

Aktuālie projekti

02

Pabeigtie projekti

Jūnijs 2022

SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa pievedceļu Nr.22 un Nr.23 remonts, Rīgā

Augusts 2021

Optiskās kabeļu līnijas izbūve dzelzceļa iecirknī "Rīga - Skulte"

Novembris 2020

Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā: speciālie darbi

Janvāris 2020

Apsildāmas kravu noliktavas ar rampu būvniecība Kundziņsalā

Decembris 2019

Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etaps

Decembris 2018

Dzelzceļa būvniecība SIA “STREK” terminālam Rīgas brīvostas teritorijā, Krievu salā

Marts 2018

Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps

Janvāris 2018

SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa sliežu ceļa Nr.30 remonts, Rīgā

Jūnijs 2017

"Neste-Circle K" naftas termināla dzelzceļa pievedceļa Nr.2 remonts Rīgā

Novembris 2016

Dzelzceļa sliežu ceļu Nr.14 un 15 un pārmiju pārvedu Nr.15, 17, 20 kapitālais remonts Kundziņsalā

Novembris 2016

Siguldas stacijas 53,5.km gājēju pārejas signalizācijas ierīkošana

Septembris 2016

"Neste-Circle K" naftas termināla dzelzceļa sliežu ceļa Nr.1 remonts Rīgā

Septembris 2016

AS “Lindeks” Koksnes eksporta termināla dzelzceļa pievedceļu izbūve Krievu salā

Decembris 2015

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra

Decembris 2015

Bolderājas dzelzceļa stacijas sliežu ceļu pārbūve (rekonstrukcija) Rīgā

Decembris 2015

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināliem būvniecība

Decembris 2015

Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija

Decembris 2015

Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju

Marts 2015

Aizsardzības žoga no trokšņiem gar sliežu ceļiem Nr.412 un Nr.400 būvniecība Kundziņsalā

Decembris 2014

Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Skrīveri - Krustpils (Rīga - Krustpils iecirknis)

Decembris 2014

Kontakttīkla izbūve posmā Skrīveri–Muldakmens (5,4 km)

Decembris 2014

SIA "Riga Bulk Terminal" (Senpasaule) terminālim nepieciešamo dzelzceļa transporta atzaru projektēšana un izbūve Kundziņsalā

Oktobris 2014

Sliežu ceļu pārvietošana AS “Severstaļlat” atklātajā noliktavas laukumā Rīgā

Septembris 2014

Dzelzceļa pieeju no dzelzceļa parka "Kundziņsala" līdz kravu terminālim SIA "Riga Bulk Terminal" būvniecība

Maijs 2014

Rīgas brīvostas dzelzceļa parka “Kundziņsala” renovācija un būvniecība

Maijs 2014

SIA “Riga Bulk Terminal” dzelzceļa sliežu ceļu Nr.9, 10, 11 izbūve un sliežu ceļu Nr.5 un 6 pagarināšana

Aprīlis 2014

SIA "MAN-TESS" naftas produktu cauruļvada posma pārbūve Kundziņsalā

Janvāris 2014

Optiskā tīkla izbūve dzelzceļa nodalījuma joslā sekcijā Rīga (Gogoļa iela 3) – Sigulda

Decembris 2013

Rīgas dzelzceļa mezgla dzelzceļa infrastruktūras rekonstrukcija sakarā ar Rīgas Krasta stacijas slēgšanu

Decembris 2013

Dzelzceļa būvniecība Ventspils brīvostas sauskravu terminālam

Oktobris 2013

Tramvaja līnijas renovācija Liepājā

Maijs 2013

Jaunas tramvaja līnijas izbūve Liepājā

Decembris 2012

SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa sliežu pievedceļu Nr.25 un Nr.26 būvniecība, Rīgā, Rīgas Brīvostas teritorijā

Septembris 2012

Dzelzceļa sliežu ceļa Nr.400, tajā skaitā pārmiju pārvedas Nr.307, kapitālais remonts Rīgas brīvostas teritorijā

Oktobris 2011

Dzelzceļa sliežu ceļu Nr.310, Nr.313 un dzelzceļa pārbrauktuves Kundziņsalas 6.šķērslīnijā kapitālais remonts

Septembris 2011

AS “Liepājas Osta LM” dzelzceļa pievedceļa rekonstrukcija Liepājas ostas piestātnēs Nr.42/43

Septembris 2011

AS “Liepājas metalurgs” lūžņu pārstrādes kompleksa dzelzceļa rekonstrukcija Liepājā

Jūlijs 2011

Dzelzceļa pievedceļu Nr.506, 507 izbūve SIA “Systems Recycling” nomātajā teritorijā Kundziņsalā, Rīgas brīvostas teritorijā

Jūnijs 2011

SIA “Baltic Container Terminal” papildus dzelzceļa pievedceļu būvniecība Rīgas brīvostas teritorijā

Jūnijs 2011

Signalizācijas sistēmas modernizācija Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā Latvijā. 1.etaps

Februāris 2011

Dzelzceļa stacijas Brocēni pārveidošanas darbi

Decembris 2010

Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija: jaunā ostas autoceļa būvdarbi

Septembris 2010

Dzelzceļa sliežu ceļu Nr.309, 311, 312 kapitālais remonts Rīgas brīvostas teritorijā

Septembris 2010

Daugavpils autotransporta mezgla sliežu ceļa un pneimopasta pārbūve

Marts 2010

Autobloķēšanas modernizācija iecirknī “Indra – Valsts robeža”

Decembris 2009

Gājēju tuneļa zem sliežu ceļa Nr.100 Daugavgrīvā būvniecība, Rīgas brīvostas teritorijā

Novembris 2009

Dzelzceļa iecirkņa "Indra – Valsts robeža" stacijas remonts

Novembris 2009

Dzelzceļa sliežu ceļa Nr.500 kapitālais remonts Rīgas brīvostas teritorijā

Februāris 2009

SIA "Cemex" cementa rūpnīcas jaunas līnijas KILN5 dzelzceļa pievedceļa izbūve Brocēnos

Decembris 2008

Dzelzceļa parka “Kundziņsala” rekonstrukcija Rīgas brīvostas teritorijā

Septembris 2008

Dzelzceļa pievedceļu būvniecība AS “Baltic Coal Terminal” akmeņogļu pārkraušanas terminālam Ventspils ostā

Septembris 2008

Dzīvojamā māja “Taisnstūrīši”, Spilvē, Babītes pagastā, Rīgas rajonā

Augusts 2008

Rīgas Krievijas Svēto jaunmocekļu un ticības apliecinātāju pareizticīgo baznīca Bolderājā, Rīgā

Jūlijs 2008

AS “Latvijas finieris” dzelzceļa pievedceļu rekonstrukcija un jauna dzelzceļa sliežu ceļa Nr.1 izbūve

Jūlijs 2008

SIA “BOLDERAJA LTD” dzelzceļa pievedceļu Nr.2, 14, 7, 17 rekonstrukcija un būvniecība Rīgā

Jūlijs 2008

Laukuma tankkonteineru uzglabāšanai izbūve AS “Latvijas balzams” teritorijā, Rīgā

Jūnijs 2008

Dzelzceļa pievedceļa būvniecība SIA "Cemex" cementa pārkraušanas terminālam Liepājas ostā

Februāris 2008

Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija: dzelzceļa Ziemeļu parka un savienojošā dzelzceļa ar Rietumu parku būvdarbi

Decembris 2007

SIA “Bio-Venta” Biodīzeļa rūpnīcas dzelzceļa pievedceļu būvniecība Ventspils brīvostas teritorijā

Decembris 2007

AS “Ventspils Tirdzniecības osta” dzelzceļa sliežu ceļu Nr.81, 82, 83 remonts Ventspils brīvostas teritorijā

Novembris 2007

Vilcienu bremžu paātrinātās uzlādes un pārbaudes punkta (BUPI) būvniecība stacijas Rēzekne-II pieņemšanas parkā

Novembris 2007

Dzelzceļa sliežu ceļa Nr.100 (daļas) kapitālais remonts Rīgas brīvostas teritorijā

Novembris 2007

AS “Latvijas metāls” dzelzceļa sliežu ceļu Nr.2 un Nr.3 remonts Rīgā

Septembris 2007

Atpūtas nama rekonstrukcija Jūrmalā, Dzintaru prospektā 13/15

Septembris 2007

Saulkrastu apvedceļa būvniecība: dzelzceļa pārvada izbūve Skultes stacijas mezglā

Augusts 2007

"Neste-Statoil” naftas termināla dzelzceļa infrastruktūras attīstība Rīgas brīvostas teritorijā

Jūnijs 2007

Dzelzceļa tilta pār Buļļupi Daugavgrīvā kapitālais remonts Rīgas brīvostas teritorijā

Decembris 2006

Kompresoru stacijas būvniecība stacijā Rēzekne-II

Decembris 2006

Autoceļa E67 Via Baltica rekonstrukcija posmā Ķekava — Iecava no 25,0 līdz 42,9 km: dzelzceļa šķērsojuma pārbūve

Augusts 2006

SIA “BINDERS” dzelzceļa pievedceļu rekonstrukcija Vangažu asfaltbetona rūpnīcas teritorijā, Inčukalna pagastā

Maijs 2006

SIA “Naftimpeks” naftas termināla uz noliešanas estakādi vedošā dzelzceļa sliežu ceļa izbūve Rīgas brīvostas teritorijā

Marts 2006

Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parka būvniecība (Latvijas Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridors)

Marts 2006

Dzelzceļa sliežu ceļa Nr.301 (daļas) kapitālais remonts Rīgas brīvostas teritorijā

Decembris 2005

Eksporta rajona 7. un 8.piestātnes dzelzceļu (55., 57., 58., 58b) un celtņu sliežu ceļu kapitālais remonts un seguma atjaunošana Rīgas brīvostas teritorijā

Augusts 2005

Dzelzceļa būvniecība AS “Ventspils Grain Terminal” specializētajam graudu pārkraušanas terminālam Ventspils brīvostas teritorijā

Augusts 2005

AS “B.L.B. Baltijas termināls” mazuta noliešanas estakādes dzelzceļa būvniecība Rīgas brīvostas teritorijā

Jūnijs 2005

Šķirotavas vagonu tehniskās apkopes punkta vilcienu bremžu automātiskās pārbaudes centralizētā posteņa modernizācija, Rīgā

Janvāris 2005

Daudzdzīvokļu ēkas rekonstrukcija (1.kārta), Jelgavas ielā 63, Rīgā

Decembris 2004

SIA “Ventspils nafta termināls” dzelzceļa cisternu divpusējās noliešanas estakādes Nr.4 dzelzceļa būvniecība

Novembris 2004

Dzelzceļa savienotājceļa būvniecība “Jūras parks” – 4.estakāde” Ventspils brīvostas teritorijā

Oktobris 2004

AS “Ventspils tirdzniecības osta” ogļu pārkraušanas termināla sliežu ceļu pārlikšana Ventspils brīvostas teritorijā

Septembris 2004

AS “B.L.B. Baltijas termināls” naftas termināla sliežu ceļu attīstība un papilddarbi Rīgas brīvostas teritorijā

Decembris 2003

Sliežu ceļu būvniecība Ventspils brīvostas teritorijā

Novembris 2003

Dzelzceļa sliežu ceļa remonts Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja teritorijā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2A

Jūnijs 2003

Jaunā dzelzceļa termināla “Jūras parks” un Ziemeļu apbraucamā ceļa būvniecība Ventspils dzelzceļa mezglā