×


Ritiniet uz leju

Mūsu projekti

Mūsu darbība ietver visas jomas, kas saistītas ar dzelzceļu: būvniecību, rekonstrukciju, remontu un projektēšanu. Būtiska sfēra ir arī inženiertīklu, tramvaja sliežu ceļu un rūpniecības objektu būvniecība. Vienlaicīgi nodarbojoties ar vairākiem projektiem, mēs veltām tiem līdzvērtīgu uzmanību un spējam sekot katrai pārmaiņai darba procesā.

01

Aktuālie projekti

Oktobris 2018

Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etaps

Oktobris 2018

Optiskās kabeļu līnijas izbūve dzelzceļa iecirknī "Rīga - Skulte"

Maijs 2018

SIA "Baltic Container Terminal" apsildāmas kravu noliktavas ar rampu būvniecība Kundziņsalā

Maijs 2017

Dzelzceļa būvniecība SIA “STREK” terminālam Rīgas brīvostas teritorijā, Krievu salā

02

Pabeigtie projekti

Marts 2018

Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps

Janvāris 2018

SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa sliežu ceļa Nr.30 remonts, Rīgā

Jūnijs 2017

SIA "Neste Latvija" / SIA "Circle K Latvia" naftas termināla dzelzceļa pievedceļa Nr.2 remonts Rīgā

Novembris 2016

Siguldas stacijas 53,5.km gājēju pārejas signalizācijas ierīkošana

Novembris 2016

Dzelzceļa sliežu ceļu Nr.14, Nr.15 un pārmiju pārvedu Nr.15, Nr.17, Nr.20 kapitālais remonts Kundziņsalā

Septembris 2016

SIA "Neste Latvija" / SIA "Circle K Latvia" naftas termināla dzelzceļa sliežu ceļa Nr.1 remonts Rīgā

Septembris 2016

AS “Lindeks” Koksnes eksporta termināla dzelzceļa pievedceļu izbūve Krievu salā

Decembris 2015

Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija

Decembris 2015

Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju

Decembris 2015

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināliem būvniecība

Decembris 2015

Bolderājas dzelzceļa stacijas sliežu ceļu pārbūve (rekonstrukcija)

Novembris 2015

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra

Marts 2015

Aizsardzības žoga no trokšņiem gar sliežu ceļiem Nr.412 un Nr.400 būvniecība Kundziņsalā

Decembris 2014

SIA „Senpasaule” terminālim nepieciešamo dzelzceļa transporta atzaru projektēšana un izbūve

Decembris 2014

Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Skrīveri - Krustpils (Rīga - Krustpils iecirknis)

Decembris 2014

Kontakttīkla izbūve posmā Skrīveri–Muldakmens (5,4 km)

Oktobris 2014

Sliežu ceļu pārvietošana AS “Severstaļlat” atklātajā noliktavas laukumā Rīgā

Septembris 2014

Dzelzceļa pieeju no dzelzceļa parka „Kundziņsala” līdz kravu terminālim SIA „Riga Bulk Terminal” būvniecība

Maijs 2014

Rīgas brīvostas dzelzceļa parka “Kundziņsala” renovācija un būvniecība

Maijs 2014

SIA “Riga Bulk Terminal” dzelzceļa sliežu ceļu Nr.9, 10, 11 izbūve un sliežu ceļu Nr.5 un 6 pagarināšana

Aprīlis 2014

SIA „MAN-TESS” naftas produktu cauruļvada posma pārbūve Kundziņsalā

Aprīlis 2014

Dzelzceļa pievadceļa izbūve uz SIA „BSCT” termināļa teritoriju Rīgas brīvostas teritorijā, Kundziņsalā

Janvāris 2014

Optiskā tīkla izbūve dzelzceļa nodalījuma joslā sekcijā Rīga (Gogoļa iela 3) – Sigulda

Decembris 2013

Rīgas dzelzceļa mezgla dzelzceļa infrastruktūras rekonstrukcija sakarā ar Rīgas Krasta stacijas slēgšanu

Decembris 2013

Dzelzceļa būvniecība Ventspils brīvostas sauskravu terminālam

Oktobris 2013

Tramvaja līnijas renovācija Liepājā

Maijs 2013

Jaunas tramvaja līnijas izbūve Liepājā

Decembris 2012

SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa sliežu pievedceļu Nr.25 un Nr.26 būvniecība, Rīgā, Rīgas Brīvostas teritorijā

Septembris 2012

Dzelzceļa sliežu ceļa Nr.400, tajā skaitā pārmiju pārvedas Nr.307, kapitālais remonts Rīgas brīvostas teritorijā

Oktobris 2011

Dzelzceļa sliežu ceļu Nr.310,313 un dzelzceļa pārbrauktuves Kundziņsalas 6.šķērslīnijā kapitālais remonts Rīgas brīvostas teritorijā

Septembris 2011

AS “Liepājas metalurgs” lūžņu pārstrādes kompleksa 4 laidumos dzelzceļa rekonstrukcija un 45.apvedceļa ar dzelzceļa svaru uzstādīšanu būvniecība Liepājā

Septembris 2011

Liepājas SEZ AS “Liepājas Osta LM” dzelzceļa pievedceļa rekonstrukcija Liepājas ostas piestātnēs Nr.42/43

Jūlijs 2011

Dzelzceļa pievedceļu Nr.506, Nr.507 izbūve SIA “Systems Recycling” nomātajā teritorijā Kundziņsalā, Rīgas brīvostas teritorijā

Jūnijs 2011

Signalizācijas sistēmas modernizācija Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā Latvijā. 1.etaps