×


Ritiniet uz leju

Jaunā dzelzceļa termināla “Jūras parks” un Ziemeļu apbraucamā ceļa būvniecība Ventspils dzelzceļa mezglā

Objekts pabeigts: Jūnijs 2003

Projekta apraksts

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas līdzfinansētais projekts “Ventspils ostas dzelzceļa termināls “Jūras parks” (1998.-2003.) paredzēja jaunā šķirošanas parka izbūvi, ieskaitot deviņus vilcienu pieņemšanas-nosūtīšanas sliežu ceļus, inženiertīklus, dienesta tehniskās ēkas un inženiertehniskās būves, ar mērķi novirzīt ķīmiskās vielas saturošo kravu plūsmu no Ventspils apdzīvojamajiem rajoniem un paaugstināt Ventspils dzelzceļa mezgla caurlaides spēju visā Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridorā.

 

Projekta ietvaros tika veikti sekojošie darbi:

 • dzelzceļa sliežu ceļa ierīkošana (15 630 m)
 • pārmiju pārvedu ierīkošana (32 gab.)
 • zemes klātnes izbūve
 • pārbrauktuvju ierīkošana (5 gab.)
 • gājēju celiņu ierīkošana no dzelzsbetona plātnēm
 • ūdens novadīšanas sistēmas izbūve
 • dzelzceļa signalizācijas kabeļu un lauka iekārtu ierīkošana
 • pārmiju pneimatiskās attīrīšanas sistēmas montāža
 • pārmiju pārvedu aprīkošana ar elektroapsildi
 • bremžu uzlādes un pārbaudes ierīču montāža
 • elektriskās centralizācijas posteņa ēkas būvniecība
 • personāla apsildīšanas posteņu būvniecība
 • kompresoru stacijas būvniecība
 • pārbrauktuves dežuranta ēkas būvniecība
 • ēku iekšējo inženiertīklu montāža
 • pneimatiskā pasta būvniecība (1930 m)

Pasūtītājs: AS "BMGS"

15 630 m

dzelzceļa sliežu ceļi

32 gab.

pārmiju pārvedas

Saistīti projekti

Jūnijs 2022

SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa pievedceļu Nr.22 un Nr.23 remonts, Rīgā

Detalizēta informācija

Augusts 2021

Optiskās kabeļu līnijas izbūve dzelzceļa iecirknī "Rīga - Skulte"

Detalizēta informācija

Novembris 2020

Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā: speciālie darbi

Detalizēta informācija
Ielādēt vēl