×


Ritiniet uz leju

Dzelzceļa pievedceļu būvniecība AS “Baltic Coal Terminal” akmeņogļu pārkraušanas terminālam Ventspils ostas 26B un 26C piestātņu pieguļošajā teritorijā

Objekts pabeigts: Septembris 2008

Projekta apraksts

Būvniecības gaitā tika veikti sekojošie darbi:

  • dzelzceļa sliežu ceļa ierīkošana (425 m)
  • pārmiju pārvedu ierīkošana (7 gab.)
  • zemes klātnes izbūve
  • dzelzceļa signalizācijas kabeļu un lauka iekārtu ierīkošana
  • optisko kabeļu tīkla ierīkošana
  • kabeļu kanalizācijas iznešana no būvniecības zonas
  • parka skaļruņu sakaru ierīkošana
  • apgaismojuma masta pārvietošana

Pasūtītājs: AS "Ventspils tirdzniecības osta-G"

425 m

dzelzceļa sliežu ceļi

7 gab.

pārmiju pārvedas

Saistīti projekti

Janvāris 2021

Stacijas ielas Stendē pārbūve. 1.kārta

Detalizēta informācija

Novembris 2020

Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā: speciālie darbi

Detalizēta informācija

Decembris 2019

Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etaps

Detalizēta informācija
Ielādēt vēl