×


Ritiniet uz leju

Dzelzceļa būvniecība Ventspils brīvostas sauskravu terminālam

Objekts pabeigts: Decembris 2013

Projekta apraksts

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Ventspils brīvostas sauskravu termināla būvniecība” (2009.-2013.) paredzēja izbūvēt Ventspils brīvostā jaunu sauskravu terminālu ar piestātnēm un kravu laukumu, kā arī rekonstruēt esošos dzelzceļa sliežu ceļus un ierīkot jaunus dzelzceļa sliežu ceļus, lai paplašinātu kokmateriālu pārkraušanu ostā un nodrošināt to iekraušanu no vagoniem tieši kuģos.

 

Projekta ietvaros tika veikti sekojošie darbi:

  • dzelzceļa sliežu ceļa demontāža un ierīkošana (1909 m)
  • pārmiju pārvedu ierīkošana (4 gab.)
  • drenāžas ierīkošana
  • dzelzceļa signalizācijas kabeļu ieguldīšana
  • pārmiju aprīkošana ar izolējošām salaidnēm

Pasūtītājs: AS "BMGS"

1909 m

dzelzceļa sliežu ceļi

4 gab.

pārmiju pārvedas

Saistīti projekti

Jūnijs 2022

SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa pievedceļu Nr.22 un Nr.23 remonts, Rīgā

Detalizēta informācija

Augusts 2021

Optiskās kabeļu līnijas izbūve dzelzceļa iecirknī "Rīga - Skulte"

Detalizēta informācija

Novembris 2020

Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā: speciālie darbi

Detalizēta informācija
Ielādēt vēl