×


Ritiniet uz leju

Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija: jaunā ostas autoceļa būvdarbi

Objekts pabeigts: Decembris 2010

Projekta apraksts

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija” (2006.-2010.) paredzēja ostas transporta infrastruktūras attīstību, kura sastāvēja no trim posmiem – jauna dzelzceļa posma būvniecības, proti, dzelzceļa Ziemeļu parka un savienojošā dzelzceļa ar Rietumu parku izbūves; Karostas kanāla tilta rekonstrukcijas; un jauna ostas autoceļa izbūves. Šī projekta īstenošana veicināja ostas dzelzceļa infrastruktūras kravu caurlaides spējas palielināšanu un ostas autotransporta kustības efektivitātes uzlabošanu.

 

Trešā posma ietvaros tika veikti sekojošie darbi:

  • dzelzceļa signalizācijas kabeļu ieguldīšana (1434 m)
  • SCB lauka iekārtu ierīkošana
  • dzelzceļa pārbrauktuvju ierīkošana (2 gab.)
  • drenāžas ierīkošana

Pasūtītājs: SIA "Aizputes ceļinieks"

1434 m

kabeļi

2 gab.

pārbrauktuves

Saistīti projekti

Jūnijs 2022

SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa pievedceļu Nr.22 un Nr.23 remonts, Rīgā

Detalizēta informācija

Augusts 2021

Optiskās kabeļu līnijas izbūve dzelzceļa iecirknī "Rīga - Skulte"

Detalizēta informācija

Novembris 2020

Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā: speciālie darbi

Detalizēta informācija
Ielādēt vēl