×


Ritiniet uz leju

Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps

Objekts pabeigts: Marts 2018

Projekta apraksts

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” (2017.-2019.) paredzēja Liepājas ostas Rietumu parka jauna savienojuma izveidi ar Liepājas staciju, kā arī esošo sliežu ceļu un pārmiju pārvedu pārbūvi, lai uzlabotu kravu caurlaides spēju un palielinātu ostas kravu apstrādes efektivitāti.

 

Projekta ietvaros tika veikti sekojošie darbi:

 • jauna dzelzceļa sliežu ceļa Nr.34 būvniecība Rietumu dzelzceļa parkā (501 m)
 • esošo dzelzceļa sliežu ceļu pārbūve (1026 m)
 • jaunas līklīnijas pārmiju pārvedas Nr.10 ierīkošana
 • pārmiju pārvedu nomaiņa (7 gab.)
 • zemes klātnes izbūve
 • pārmiju pārvedu aprīkošana ar elektroapsildi un elektropiedziņām
 • elektrisko kabeļu tīkla ierīkošana
 • apgaismojuma mastu montāža (4 gab.)
 • ūdens novadīšanas sistēmas izbūve
 • pārbrauktuvju rekonstrukcija (3 gab.)
 • ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsardzība

Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

1527 m

dzelzceļa sliežu ceļi

8 gab.

pārmiju pārvedas

Saistīti projekti

Jūnijs 2022

SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa pievedceļu Nr.22 un Nr.23 remonts, Rīgā

Detalizēta informācija

Augusts 2021

Optiskās kabeļu līnijas izbūve dzelzceļa iecirknī "Rīga - Skulte"

Detalizēta informācija

Novembris 2020

Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā: speciālie darbi

Detalizēta informācija
Ielādēt vēl