×


Ritiniet uz leju

Mūsu darbības pamatvirzieni

Mēs uzņemamies liela apjoma platsliežu dzelzceļa būvniecības organizēšanu Baltijas valstīs. Jūs mums varat uzticēt jebkuru dzelzceļa būvniecības jomu: sliežu ceļu virsbūves, zemes klātnes, inženiertīklu, inženiertehnisko būvju ierīkošanu, kā arī to projektēšanu, remontdarbus un rekonstrukciju.
Papildus mēs nodarbojamies ar celtņu un tramvaju sliežu ceļu, rūpniecības un civilo ēku un būvju, inženiertīklu būvniecību, kā arī privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras apkalpošanu.

01

Inženiertehnisko darbu pilnais cikls

Būvniecība

Mūsu būvniecības pakalpojumi izceļas ar kvalitāti, efektīvu izpildījumu un plašu darbu klāstu: no dzelzceļa sliežu ceļu ierīkošanas līdz rūpniecības objektu pamatu betonēšanai.

Apkalpošana

Mēs veicam dzelzceļa sliežu ceļu tekošo uzturēšanu un to komplekso remontu, apkalpojam inženiertīklus un aprīkojumu, operatīvi un rūpīgi novēršam jebkādas kļūmes to darbībā.

Projektēšana

Mēs veiksmīgi nodarbojamies ar dzelzceļa sliežu ceļu, inženiertīklu, ražošanas un civilo ēku un būvju projektēšanu.

02

Mūsu tehnika

Tehnika

Mūsu rīcībā ir plaša smagās dzelzceļa celtniecības tehnikas izvēle.