×


Ritiniet uz leju

Apkalpošana

Mēs nodrošinām pilnu privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tehnisko apkalpošanu, tai skaitā, sliežu ceļu, pārmiju pārvadu, dzelzceļa pārbrauktuvju, tuneļu un tiltu apkalpošanu.

01

Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana un apkalpošana

Intensīva dzelzceļa sliežu ceļu izmantošana rada nepieciešamību novērst sliežu ceļu, to atsevišķu elementu un blakus esošās teritorijas nolietojumu un defektus. Tāpēc mēs uzņemamies visus tehnoloģiskos darbus, lai nomainītu un uzturētu ekspluatācijas kārtībā pārmiju pārvadus, sliedes un gulšņus, kā arī signalizācijas un sakaru ierīces.

02

Mūsu klienti

03

Sazināties ar mums
apkalpošanas jautājumu gadījumā

04

Papildus

Būvniecība

Projektēšana