×


Ritiniet uz leju

Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etaps

Objekts pabeigts: Decembris 2019

Projekta apraksts

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” (2017.-2019.) paredzēja Liepājas ostas Rietumu parka jauna savienojuma izveidi ar Liepājas staciju, kā arī esošo sliežu ceļu un pārmiju pārvedu pārbūvi, lai uzlabotu kravu caurlaides spēju un palielinātu ostas kravu apstrādes efektivitāti.

 

Projekta ietvaros tika veikti sekojošie darbi:

  • dzelzceļa sliežu ceļu būvniecība (1108 m)
  • pārmiju pārvedu ierīkošana (6 gab.)
  • zemes klātnes izbūve
  • ūdens novadīšanas sistēmas izbūve (801 m)
  • pārbrauktuvju ierīkošana (5 gab.)
  • ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība
  • kabeļu kanalizācijas izbūve

Pasūtītājs: SIA "Fima"

1108 m

dzelzceļa sliežu ceļi

6 gab.

pārmiju pārvedas

Saistīti projekti

Jūnijs 2022

SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa pievedceļu Nr.22 un Nr.23 remonts, Rīgā

Detalizēta informācija

Augusts 2021

Optiskās kabeļu līnijas izbūve dzelzceļa iecirknī "Rīga - Skulte"

Detalizēta informācija

Novembris 2020

Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā: speciālie darbi

Detalizēta informācija
Ielādēt vēl